Unlimited Listings

Any Audio Type

Lampizator The BIG 7 DAC

Tube DAC DSD compatible
  • The BIG 7 DAC
  • The BIG 7 DAC
  • The BIG 7 DAC
  • The BIG 7 DAC
  • The BIG 7 DAC

Lampizator The Big 7 DAC ,DSD 256 Support,96,176,192,385 kHz Compatible,AES/EBU,USB,S/PDIF input Support,90% New,hand made in Poland。  

0 個留言

留言

   注意: 你必須登入後才能留言      立即登入
請輸入驗證碼
   
狀況: 售賣中
聯絡人: hificorner
產品名稱: The BIG 7 DAC
售價: HKD 
簡評: 優良 完美的外觀,甚小使用。
聯絡方式: 3709 2210
更新日期: 24-Apr-2017
瀏覽次數: 2151628

搜尋

你可能想看

MSB The Analog DAC MSB The Analog DACHKD 28,000.00
DP 777 DP 777HKD 18,000.00
DA 64 DA Converter DA 64 DA ConverterHKD 8,500.00
North Star Supremo North Star SupremoHKD 13,000.00
總瀏覽人次: 10704