Unlimited Listings

Any Audio Type

Others Cayin FU34

胆合併機
  • Cayin FU34

用了一年多,保養好,無盒
有意快email我~ 敬請一定要留電話確認。
地鐵沿線交收

0 個留言

留言

   注意: 你必須登入後才能留言      立即登入
請輸入驗證碼
   
狀況: 售賣中
聯絡人: 初哥哥
產品名稱: Cayin FU34
售價: HKD 3,200.00
簡評: 優良 完美的外觀,甚小使用。
聯絡方式: [email protected]
更新日期: 17-Dec-2015
瀏覽次數: 2151696

搜尋

你可能想看

AS Lab 胆耳擴 AS Lab 胆耳擴HKD 3,200.00
Cayin MT12 港版 Cayin MT12 港版HKD 2,500.00
Grado Grado HKD 3,350.00
AVANTGARDE Amplifier AVANTGARDE AmplifierHKD 35,000.00
總瀏覽人次: 10620